JK-Soft

Przejdź do treści

Menu główne:


Do 31.01.2017 udzialamy rabat w wysokości 50% na nasze oprogramowanie

CLUB ONE

Club One to autorskie oprogramowanie wspomagające zarządzanie firmą ze szczególnym uwzględnieniem firm usługowych i produkcyjnych prowadzących pełną księgowość. Szczególny nacisk położono na funkcjonalną stronę oprogramowania, w tym na sprawny system informowania o stanie firmy. Zaimplementowane w tym celu specjalne narzędzia błyskawicznie dostarczają kluczowych informacji ilościowych i wartościowych o stanie finansów przedsiębiorstwa w tym: stanie należności, zobowiązań, złożonych zamówieniach klientów, złożonych zamówieniach u dostawców oraz stanach zapasów magazynowych. System składa się z kilku ściśle powiązanych ze sobą modułów, jest w pełni wielowalutowy, umożliwia emisję dokumentów handlowych w języku polskim i angielskim. Dzięki szczegółowej parametryzacji dane finansowe generowane w modułach Sprzedaży, Zakupów oraz Gospodarki magazynowej są automatycznie dekretowane i umieszczane w podksięgach księgi głównej, skąd mogą zostać wyeksportowane do księgi głównej. Charakterystyczną cechą księgi głównej programu Club One jest jej syntetyczny charakter, dane analityczne składowane są w podksięgach poszczególnych modułów. Różni to program Club One od innych programów obecnych na naszym rynku.

dowiedz się więcej

pobierz wersję DEMO

   wyślij zapytanie

   zamów


Umowy cywilnoprawne
Obejmuje zmiany które wejdą w życie  
1 stycznia 2017

Umowy cywilnoprawne to kompleskowe autorskie oprogramowanie wspomagające pracę firm zatrudniających pracowników na podstawie umów cywilnoprawnych. Główne cechy i funkcjonalności:
  • pięć rodzajów umów - zlecenia, o dzieło, inna umowa o świadczenie usług zawierane z osobami fizycznymi do których stosuje się przepisy jak do zlecenia, inna umowa o świadczenie usług zawierana z przedsiębiorcami oraz umowy agencyjne
  • rozmaite sposoby wynagrodzenia z tytułu umów: płatne jednorazowo, płatne cyklicznie, płatne za roboczogodzinę oraz płatne prowizyjnie (dla umów agencyjnych i innych umó zawieranych z przedsiębiorcami)
  • karty pracy ułatwiające kontrolę czasu pracy
  • kontrola stawki minimalnej za godzinę pracy
  • pełne rozliczenie ZUS i PIT
  • współpraca z programem Płatnik ZUS
  • eksport deklaracji PIT na potrzeby systemu e-deklaracje
  • możliwość wystawienia wielu rachunków do jednej umowy
  • listy płac i inne funkcjonalności

dowiedz się więcej

zobacz galerię

pobierz

wyślij zapytanie

zamów
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego