JK-Soft

Szukaj
Przejdź do treści

Menu główne:

Umowy cywilnoprawne
Stan prawny obejmuje zmiany które weszły w życie  1 stycznia 2016

Umowy cywilnoprawne to kompleskowe autorskie oprogramowanie wspomagające pracę firm zatrudniających pracowników na podstawie umów cywilnoprawnych. Główne cechy i funkcjonalności:
  • pięć rodzajów umów - zlecenia, o dzieło, inna umowa o świadczenie usług zawierane z osobami fizycznymi do których stosuje się przepisy jak do zlecenia, inna umowa o świadczenie usług zawierana z przedsiębiorcami oraz umowy agencyjne
  • rozmaite sposoby wynagrodzenia z tytułu umów: płatne jednorazowo, płatne cyklicznie, płatne za roboczogodzinę oraz płatne prowizyjnie (dla umów agencyjnych i innych umó zawieranych z przedsiębiorcami)
  • pełne rozliczenie ZUS i PIT
  • współpraca z programem Płatnik ZUS
  • eksport deklaracji PIT na potrzeby systemu e-deklaracje
  • możliwość wystawienia wielu rachunków do jednej umowy
  • listy płac i inne funkcjonalności

dowiedz się więcej

zobacz galerię

pobierz

wyślij zapytanie

zamów
Club One

Club One to autorskie oprogramowanie wspomagające zarządzanie firmą ze szczególnym uwzględnieniem firm usługowych i produkcyjnych prowadzących pełną księgowość. Szczególny nacisk położono na funkcjonalną stronę oprogramowania, w tym na sprawny system informowania o stanie firmy. Zaimplementowane w tym celu specjalne narzędzia błyskawicznie dostarczają kluczowych informacji ilościowych i wartościowych o stanie finansów przedsiębiorstwa w tym: stanie należności, zobowiązań, złożonych zamówieniach klientów, złożonych zamówieniach u dostawców oraz stanach zapasów magazynowych. System składa się z kilku ściśle powiązanych ze sobą modułów, jest w pełni wielowalutowy, umożliwia emisję dokumentów handlowych w języku polskim i angielskim. Dzięki szczegółowej parametryzacji dane finansowe generowane w modułach Sprzedaży, Zakupów oraz Gospodarki magazynowej są automatycznie dekretowane i umieszczane w podksięgach księgi głównej, skąd mogą zostać wyeksportowane do księgi głównej. Charakterystyczną cechą księgi głównej programu Club One jest jej syntetyczny charakter, dane analityczne składowane są w podksięgach poszczególnych modułów. Różni to program Club One od innych programów obecnych na naszym rynku.


dowiedz się więcej

pobierz wersję DEMO

wyślij zapytanie

zamów 
Copyright 2015. All rights reserved.
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego